Atlandiz Bilgi Sistemleri ve Teknoloji odaklı üretim ve ar-ge faaliyetlerinde yeni teknolojileri, yönetim ve kalite metodolojilerini kullanmaya özen gösterir. Hali hazırda yürütülen proje ve çalışmalarda kullanılan teknoloji, araç ve yaklaşımlardan bazıları aşağıdaki gibidir.

Proje ve Ekip Yönetimi;

ISO 27001,
PMI,
Kanban,
Agile,
Scrum

Sunucu ve Bulut Teknolojileri;

Microsoft Azure
Amazon AWS
DigitalOcean

Web & SQL ve Bulut Uygulama Sunucu Sistemleri

Docker
Kubernates
Nginx
Node.js
Cassandra
Redis
MangoDB
Couchbase
MySQL
MSSQL
Oracle DB

Storage Altyapıları

HP 3Par ailesi
HP Storeonce
DELL ve HP Sunucu sistemleri
HP Adresleme ve ağ çözümleri

Sanallaştırma ve Bulut Altyapıları

vmWare
Veeam
Zerto